Blog

Informatieplicht

Vanaf augustus 2022 dien je als werkgever de werknemer uitgebreid(er) te informeren over bepaalde rechten, denk bijvoorbeeld aan verlofmogelijkheden...

Valkuil: hersteld melden bij een 90% herstelde werknemer

Valkuil: een 90% herstelde werknemer ‘beter’ melden Wat fijn! Erica is weer aan de slag. Ja, ze doet weliswaar niet helemaal haar eigen werk (‘de be...

Het vastleggen van sancties in een personeelsdossier

Gisteren plaatste ik een post over het sanctioneren van medewerkers. Een van de tips was om alles, zoals de waarschuwingen, goed vast te leggen in een...

Je werknemer luistert niet, wat nu?

Vorige week ontving ik een verontwaardigd telefoontje van een werkgever, ik noem hem hier Jan. Zijn medewerker, Berend, maakt het de laatste tijd wel ...

‘Met hem praat ik niet meer!’ Ai… een arbeidsconflict?

Een van de vervelendste dingen die zowel een werknemer als werkgever kan overkomen is dat zij samen in een arbeidsconflict verzeild raken. Geen van be...

Niet voldoen aan re-integratieverplichtingen? Dat kost meer dan alleen een loonsanctie van het UWV

Als werkgever ben je verplicht te voldoen aan de 'Wet Verbetering Poortwachter'. Vaak wordt dit overgelaten aan een arbodienst en bedrijfsarts. Moch...

'Je bekijkt het maar! Ik kom niet meer terug!'

‘Je bekijkt het maar! Ik kom niet meer terug!’ In het heetst van de strijd kan een werknemer op deze manier uit de hoek komen. Kwaad en gefrustreerd ...

Let op: verplichte scholing komt altijd voor rekening van werkgever

Vanaf 1 augustus 2022 wijzigt de regelgeving die betrekking heeft op het studiekostenbeding. Nederland moet dan namelijk de ‘Arbeidsvoorwaardenrichtli...

Vier tips bij werkhervatting

Vier tips bij werkhervatting na lang verzuim Veruit het belangrijkste: Zorg voor vertrouwen tussen leidinggevende en de medewerker die weer aan het...