Een daadkrachtige aanpak van uw personeelskwesties

Ik help directeuren en HR-medewerkers van middelgrote bedrijven in en rondom Werkendam die worstelen met personeelskwesties, zoals conflicten met werknemers, disfunctionerende werknemers of zieke werknemers.

Ook begeleid ik werkgevers en leidinggevenden bij het verzuimtraject van langdurig zieken zodat het verzuim van de medewerker korter wordt en kosten worden verlaagd.

Op zoek naar een totaalpakket? Ik ontzorg je door alle HR-diensten van je uit handen te nemen voor een vast bedrag per medewerker per maand.

Ik ben deskundig op de volgende rechtsgebieden:

Verzuimbegeleiding

Als casemanager kan ik de verzuimbegeleiding van langdurig zieken bij u uit handen nemen. Daarnaast is het bij een langdurig zieke werknemer is het van belang om snel een goed re-integratietraject op te starten. Wat zijn uw rechten en plichten? Ik kan u hierin adviseren en verder begeleiden, zodat u uw werknemer gemotiveerd houdt en onnodige kosten voorkomt.

Conflict met werknemer

Als werkgever wil je graag een goede relatie behouden met je werknemers. Toch ontstaan er soms situaties waarin je er samen niet uitkomt. Ik help werkgevers arbeidsconflicten op een goede manier op te lossen zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt en er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Disfunctionerende werknemer

Soms lopen de verwachtingen van werkgever en werknemer te veel uiteen. Dit kan ertoe leiden dat de werknemer niet naar behoren functioneert. Samen werken we aan een verbetertraject of de correcte beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Sandra heeft snel een goed beeld van je onderneming en adviseert eerlijk over welke juridische documenten nodig zijn. Het resultaat zijn menselijke documenten die voor jouw doelgroep makkelijk leesbaar en duidelijk zijn. Jij bent daardoor volledig transparant en dat voelt betrouwbaar voor je opdrachtgevers.

- Ellen Honings | Anders Leren Motiveren