Een daadkrachtige aanpak van uw personeelskwesties

Ik help directeuren en HR-medewerkers van middelgrote bedrijven in en rondom Werkendam die worstelen met personeelskwesties, zoals conflicten met werknemers, disfunctionerende werknemers of zieke werknemers.

Ik ben deskundig op de volgende rechtsgebieden:

De Nederlandse Orde van Advocaten schrijft voor dat een advocaat op de website beschrijft voor welke rechtsgebied hij geregistreerd staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

'S.J. den Haan - Paans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.'

Conflict met werknemer

Oplossingen voor conflicten zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt en er geen onnodige kosten worden gemaakt.

Disfunctionerende werknemer

Inzet van een verbetertraject waardoor uw werknemer weer gaat functioneren zoals u wilt of een correcte beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Zieke werknemer

Geen onverwachte kosten maakt doordat u weet aan welke re-integratieverplichtingen u moet voldoen. Ook weet u welke maatregelen u kunt treffen als zieke werknemers niet meewerken.

Sandra heeft snel een goed beeld van je onderneming en adviseert eerlijk over welke juridische documenten nodig zijn. Het resultaat zijn menselijke documenten die voor jouw doelgroep makkelijk leesbaar en duidelijk zijn. Jij bent daardoor volledig transparant en dat voelt betrouwbaar voor je opdrachtgevers.

- Ellen Honings | Anders Leren Motiveren