Meesterlijk Maatwerk Juridisch Advies

Mijn naam is Sandra den Haan – Paans. Ik ben het gezicht achter 'Meesterlijk Maatwerk Juridisch Advies'. De naam verwijst naar de kwaliteit die ik lever, en ook naar het maatwerk dat ik toepas. Echt maatwerk, aangezien ik weet waar een ondernemer behoefte aan heeft.

Ondernemerservaring

Mijn familie was 55 jaar eigenaar van een familiebedrijf met meer dan 100 werknemers. Ik heb de eer gehad om aan dit bedrijf leiding te geven als algemeen directeur. In die jaren heb ik ervaring opgedaan als ondernemer en als werkgever.
Het is voor u belangrijk dat vanuit de praktijk en de theorie risico’s en kansen worden ingeschat en dat vanuit een duidelijk overzicht de gevolgen van bepaalde mogelijkheden zichtbaar worden, zodat u zelf een gedegen afweging kunt maken.
Deze ervaring zorgt voor een bredere kijk dan enkel juridische invalshoeken van een kwestie. Ook al staat u juridisch sterk, dan nog is dit niet altijd het beste voor de toekomst van het bedrijf.

Ik kom graag naar u toe

Ik word graag betrokken bij uw bedrijf en zie graag hoe uw bedrijf eruitziet. Dit geeft mij een gevoel bij u en uw bedrijf. Ik bezoek u dan ook graag bij u op uw locatie, waarbij het eerste gesprek vrijblijvend en kosteloos is.

Wie ben ik?

Als u mij in wilt schakelen om voor u het gewenste resultaat te bereiken, is het belangrijk dat u weet wie ik ben als persoon. Immers, advocatenwerk is mensenwerk en een goede verstandhouding en klik is daarin onmisbaar.

Ik ben een nuchter persoon en werk oplossingsgericht. Om effectief en efficiënt tot een oplossing te komen is het belangrijk daadkrachtig te werk te gaan, zonder de empathie te verliezen. Anderen noemen mij ook wel enigszins eigenwijs, maar tegelijkertijd ook plichtsgetrouw en sociaal. Door deze eigenschappen in te zetten bereik ik een oplossing waarbij u als goed werkgever voor de dag komt.

Als ondernemersplatform hebben wij Sandra bijzonder gewaardeerd in haar rol als juryvoorzitter rond de toekenning van BizAwards Altena, de jaarlijkse ondernemersprijzen in het Land van Heusden en Altena. Haar bijdrage was van grote waarde qua inzet, motivatie, accuratesse en heldere visie op ondernemerschap. De samenwerking was uiterst prettig.

- Cor Spek | Voorzitter Stichting B2B-platform Ondernemend Altena